Restaurace, kde čepují naše pivo Vítek z Prčice

Poctivé pivo Vítek z Prčice, pivo na památku zakladatele našeho nejslavnějšího českého šlechtického rodu, můžete ochutnat u našich smluvních restaurací ve Středočeském kraji:

Človíček – u Skalických: Chocerady 334, www.sportovniskolka.cz

Dále v 7 restauracích, kde není však pravidelně na čepu a na letních venkovních mimořádných akcích.


Připít si na Vítka z Prčice, opravdu si to on a jeho slavný rod zaslouží.