Oslavy, hodování, soutěže v pivovarské a hradní restauraci

V prostředí připomínající dobu Vítkovců a na památku jednotlivých větví a osobností s jejich příběhem a na věrných replikách románských sedaček a dvou knížecích křesel Vám pro rodinná, firemní a přátelská setkání, třídní srazy, svatby, výročí, pohřební pohoštění či jiná setkání uspořádáme oslavy:

Moderní nebo s nádechem hodování

Můžete si vybrat oslavu moderní dle dohody a přání a nebo tomu přidat nádech hodování.

Hodování pánů erbu růže, aneb oddávat se nemírnému pití a jídlu, dokud neklesnem a/ 990,-Kč b/1590,-Kč za osobu

Min. počet 25 dospělých osob: (nutná 50% finanční záloha). Další doprovodné historické prostředí za příplatek.

Soutěže – pivovarské zábavné soutěže – 130,-Kč

Pivovarské zábavné soutěže, čas cca 60 min., min. počet 4 dospělých osob:

Střelba se vzduchovky na plné plechovky europiva (nebo lukem), pití 0,5 l piva Vítek brčkem, hod prázdným hliníkovým 50 l sudem. Soutěž o cenu a jenom pro dospělé. Tyto soutěže jsou z časových důvodů vhodnější pro menší skupiny.

V současné době se oslavy pořádají v Rožmberské restauraci na památku Rožmberské větve a Voka I. z Rožmberka s příběhem založení kláštera ve Vyšším Brodě. Druhá místnost je Krumlovská krčma na památku Krumlovské větve a Budivoje I. s příběhem žádosti o ruku Perchty z Falkenštejna.

Když si vyberete oslavu na památku rodu,která Vám bude připomínat jejich slávu a moc,jsou limitem Vašeho rozhodnutí jako to za Vítkovců bývalo, dohoda a jen a jen peníze. Stolování nutně odráželo společenské postavení prvního rodu v zemi a směle konkurovalo královské. Tabule hlavních větví byla prostě jedním velikým,ale finančně náročným jídelním,nápojovým a doprovodným kulinářským koncertem. Bližší informace telefonicky nebo osobně(nutná je i finanční záloha). Počet objednaných je zavazující.

Odměnou při oslavě Vám může být i to, že svojí útratou nám pomáháte v budování památníku, který si zakladatel našeho nejslavnějšího českého šlechtického rodu opravdu zaslouží.

Možnost koupě dárkových poukázek.

Oslavy, soutěže, hodování je nutné objednat dopředu.

Limitem je, jako to bývalo za Vítkovců dohoda a jen a jen hotové peníze.


Připít si při oslavě na Vítka z Prčice. Opravdu si to on a jeho slavný rod zaslouží.