Podhradí a zvířátka

Podhradí, které zde vzniká, se seznámí dospělí,ale hlavně děti s rodem Vítkovců trochu jinak. Snažíme se, aby i děti pocítili hrdost nad tím, že jsou Čechové, potomci mocného a slavného národa. Začínáme s výstavbami modelů jejich nejslavnějších a nejmocnějších hradů a hradišť.

Ke všemu se nesmírně pracně a těžce po léta shromážďují data, takže se to musí budovat postupně.

Podhradí bude obsahovat:
Hrady a hradiště : nejslavnější a nejmocnější-některé jsou dnes i skoro neznámé.
Bludiště kamenné a proutěné s vinicí a chmelnicí:
Rybníky : nejslavnější Rožmberk a blízké Vítek a Káňov.
Domky chudiny: jak žili jejich poddaní v 12., 14., a 16. století.
Dobývací a stavební stroje: ukázky.
Zvířátka : chováme hlavně ve středověku nejužitečnější a nejdostupnější hospodářská zvířata a to jsou ovečky, polodivoká prasata, vše strážené psem(ten je zatím stranou) a ryby. Chybí zatím jen medvěd(aby to bylo jako na Krumlově).

Zatím se seznámíte s hradiští Prčice s osadou řemeslníků Sedlec a s nejmohutnějším šlechtickým hradem 13. století-hradem Příběnice s Příběničkami.