Pochody: Sedlec-Prčice, hlavní město českého pochodu